آرشیو برای: "بهمن 1397"

حدیث روز

درمحضر عرفا

🌸شیخ حسنعلے نخودکی: به هر چیزی که رسیدم در گرو انجام این سه کار بود: 1⃣👌نمـاز اول وقـت 2⃣👌احتـرام به سـادات 3⃣👌لقـمه حـلال 🔸اللّٰھـُــم ؏جِّل لِوَلیڪَ الفَرَجـْـ … بیشتر »

مناسبت ایام

🌴عادٺ بہ‌روضہ ڪرده دلم روضہ‌خوان ڪجاسٺ 🌴صاحب عزاےفاطمہ آن بےنشان ڪجاسٺ 🌴قربان اشڪ روزوشب چشم خستہ اٺ 🌴مولا فداے مادر پهلو شڪستہ اٺ #مامنتظرمنتقم_فاطمه_هستیم بیشتر »