حدیث روز

درمحضر عرفا

🌸شیخ حسنعلے نخودکی: به هر چیزی که رسیدم در گرو انجام این سه کار بود:
1⃣👌نمـاز اول وقـت
2⃣👌احتـرام به سـادات
3⃣👌لقـمه حـلال
🔸اللّٰھـُــم ؏جِّل لِوَلیڪَ الفَرَجـْـ …

مناسبت ایام

🌴عادٺ بہ‌روضہ ڪرده دلم روضہ‌خوان ڪجاسٺ

🌴صاحب عزاےفاطمہ آن بےنشان ڪجاسٺ
🌴قربان اشڪ روزوشب چشم خستہ اٺ

🌴مولا فداے مادر پهلو شڪستہ اٺ
#مامنتظرمنتقم_فاطمه_هستیم

حدیث نبوی

شخصی به محضر رسول اکرم(ص)

آمد و از فقر خود شڪایت ڪرد؛

حضرت به او فرمود :
هر وقت داخل خانه ات شدی: 
①← بر من صلوات بفرست

②← سلام‌ کن حتےکسےدرخانه نباشد

③← سوره توحید را یڪ مرتبه بخوان
فقرت برطرف می‌شود..
🍃 آن مرد چنین ڪرد و

چیزی نگذاشت ڪه آن قدر

رزق و روزی اش زیاد شد ڪه به 

همسایگانش نیز ڪمڪ مالی می ڪرد.
📚 اسرارالصلاه ص۲۶۲

نکته های ناب

▫️روزی شـخصی خــدمت حضـــرت امـیرالمؤمنین علی علیه‌السلام میرود

و میگوید یا امیر بنده به علت مشغله

زیاد نمیتوانم همه #دعـاها را بخوانم

چـــه ڪنم؟
◄حضرت امیر علیه‌السلام فرمودند:
👌 #خــلاصه تـمام ادعـیه را به تـو

میگویم هر صبح ڪه بخوانی گویی

تــــــــمام دعــــــاها را خــــــواندی..!
⇠«الحـــــمدلله علی ڪل نعـــــمه»

{خـدایا #شڪرت برای هـر نعـــمتی

ڪه به مــــــــــــــــــــــــــــــن دادی}
⇠«و اســـئل لله مــن ڪل خـــــیر»

{و از خـــــداوند میخـــــواهم هـــــر

#خــــــــــــــــــیر و خــــــــــوبی را}
⇠«و استغـــــفر الله من ڪل ذنب»

{خدایا مرا ببخش برای تمام گناهانم}
⇠«و اعـــــوذ بالله مـــن ڪل شــر»

{خـــــدایا به تـــــو #پـــــناه می برم

از هـــــــــــــــــــــــــمه بـــــــــدی ها}