آرشیو برای: "دی 1397, 18"

حجاب زهرایی

🌺خـــــواهرم🌺 ✨اگر زیبایے گیسوانت 🍃 عنوانے است ڪه درشعرها ستایش میشود؛❣ حجب وحیاے💚 تو عنوانے است  ڪه در"قـــــرآن” ستایش وتاڪید شده است بیشتر »

حجاب فاطمی

این عڪس را براے تو می‌فرستم که چادرے هستے☝️❤️ قدر چادرت را بدان☺️  خیلی‌ها آرزوی چادرے شدن دارند ولی نمے‌توانند❗️ 📸دستنوشته‌اے روے تابوت یک شهید.💔☝️.. #اندکے_تأمل بیشتر »