آرشیو برای: "دی 1397, 17"

رهبرم سید علی

سيماي تو عشق #جوانان است😍 جانت به والله جان ايرانـ🇮🇷 است عطر تنت بوي #شهيدان🌷 است #سیدعلی منجی ایران است✊ ✨#اللهم_احفظ_قائدنا_الامام_خامنه_ای بیشتر »

حجاب تاج بندگی

شهیدانه

🔴🔴🔴🔴# ٺلنگـــــر شـــــهر را به ما سپردند❗️ و رفتند … از شهر چیزے باقے نمانده برگردید… مقاومت ڪار ما نیست … خانہ به خانہ❗️ نفر به نفر❗️ در حال انهدام  برگردید دست دلمان را بگیرید …  آےشهـــدا با فراموشے درس شما؛ تخریبچے… بیشتر »