آرشیو برای: "دی 1397, 06"

فرازی از وصیت نامه شهید

#فـرازےازوصـــــیٺ_نـــامہ_شـ‌ہـیـد “"بہ #دختراڹ_مسلماڹ عرض کنم  ڪہ #حجاب حضرٺ زهرایے  شما موجب حــــفظ نگاه برادراڹ مے‌شود ،  به #پسراڹ_مسلماڹ عرض کنم  بےاعتنایے شما و حــــفظ نگاه  شما موجب حفظ حـــــجاب خواهراڹ… بیشتر »

درمحضر بزرگان