آرشیو برای: "دی 1397, 02"

لبیک یا خامنه ای

العجل مولا

*۰.ماکہ‌خود تشنہ‌دیدارتوئیم *۰.همہ نادیده‌خریدار توئیم *۰.نہ‌خریدار،گرفتار توئیم *۰.نہ گرفتار،کہ بیمار توئیم *۰.همہ‌گوییم بیامہدے جان *۰.بشنوتو نالہ ما مہدے‌جان 🔅اللهم عجل الولیکــ الفرج بیشتر »

شهیدانه

درمکتب امام