موضوع: "یامهدی ادرکنی"

یا مهدی ادرکنی 

💚سلام مولاجان
😍می شود روزی بگویند:
🍃🌼صدای پای اربابم می آید

🌼🍃حدیث قصه نابم می آید

🍃🌼جهان را نو کنید از سمت مغرب

🌼🍃عزیز قلب بی تابم می آید
#اللهم‌عجل‌لولیک‌الفرج

#فرج‌مولا‌صلوات

#اللهم‌صل‌علی‌محمد‌وآل‌محمد‌و‌عجل‌فرجهم

یامهدی ادرکنی

اللهم عجل لولیک الفرج

حیف از این آقا ڪہ بی یاور میان ما رهاست
بر دلش هر دم هجوم غصہ ها و اشڪهاست
خوش بہ حال آنڪہ با اخلاص گردد نوڪرش
بر لبش گوید دمادم حضرت مهدی ڪجاست.


یامهدی ادرکنی

یامهدی ادرکنی


یڪ نــگاه به نامـحرم میتواند
سالها #عبادتت را بسـ🔥ـوزاند و
یڪ نـگاه نڪردن میتواند برتر از
سالها عــبادت باشد..

فقط یک نگاه را برگردان چـشمت
را ببند با خــدا #مــــعامله کُن
چڪهای خـدا ســرِ وقت پاس
میشود.

⛔️ #نــگاه‌حـــرام‌ممـــنوع