موضوع: "لبیک یا خامنه ای"

لبیک یا خامنه ای

رهبرم سید علی

سيماي تو عشق #جوانان است😍
جانت به والله جان ايرانـ🇮🇷 است
عطر تنت بوي #شهيدان🌷 است
#سیدعلی منجی ایران است✊

✨#اللهم_احفظ_قائدنا_الامام_خامنه_ای

لبیک یا خامنه ای

لبیک یا خامنه ای