موضوع: "شهیدانه"

شهیدانه

شهیدانه

شهادت را همه دوست دارند

اما زحمت کشیدن برای شهادت را چه؟

شهید شدن

یک اتفاق نیست.

گلی است که برای شکوفا شدن

 باید خون دل بخوری…

 به بی دردها

به بی غصه ها

به عافیت طلب ها 

شهادت نمیدهند. 
برای شادی روح شهدا  #صلوات

شهیدانه

🔴🔴🔴🔴# ٺلنگـــــر
شـــــهر را به ما سپردند❗️

و رفتند …

از شهر چیزے باقے نمانده

برگردید…

مقاومت ڪار ما نیست …

خانہ به خانہ❗️

نفر به نفر❗️

در حال انهدام 

برگردید

دست دلمان را بگیرید …

 آےشهـــدا با فراموشے درس شما؛

تخریبچے ماهرے شدیم😔

منفجر مے کنیم دل را با چاشنے وسوسه هاے شیطان !💔

انـــــفجار پشت انـــــفجار …

 و پس لرزه هاے این انـــــفجار؛

مے لرزاند دل مهدے فاطمہ سلام الله علیها را… برگردید 

مقاومت کار ما نیست؛

بس کہ ما گناه داریم …

برگردید ؛

برگردید

ما نمیتوانیم ️.. .

قـــــلبم گرفت درتن این شهر پرگناه

حال هواے جمع شـــــهیدانم آرزوست .💔😔

شهیدانه

شهیدانه

1 2