موضوع: "تلنگرانه"

تلنگرانه

🚫 #ناامــیدۍممــــنوع
هرچقدر هـم #گـناه ڪـرده‌ای

باز بازگــرد. بازگـشتن بهــتر از

باز نگــشتن است.
«اِنَّ اللهَ یَغـفِرُ الذُنُوبَ جَمِـیعاً»
🔻خــداوند
هـمه‌ی #گــناهان را می‌آمـرزد.

تلنگرانه

🌷حاج حسین یڪتا می‌گفت:
در عالــم رویا به #شــهید گفتم

چرا برای ما #دعا نمی‌ڪنید ڪه

شــهید بشـــیم؟!
میگـفت ما دعا می‌ڪنیم براتون

شهادت میـــنویسن ولی #گـناه

می‌ڪنید پاڪ میشه!!
🚫 #لطفا_خواهشا_گناه_نکنیم